bigstock-Woman-doing-meditation-near-th-84700856_

01 Dec Bolesti i poremećaji

Preduvjeti: Osnovni i napredni DNK, Intuitivna anatomija ili osnovni i napredni učiteljski.

Tijekom seminara učiti ćemo kako raditi na otkrivanju blokada koje su vezane uz iscjeljivanje određenih bolesti. Upoznavat ćemo i prolaziti kroz bolesti kako bi dobili uvid u njihove fizičke, mentalne i emotivne aspekte. Otklanjat ćemo blokade koje nas sprječavaju u čišćenju teških metala iz organizma, parazita, proći ćemo preko stotinu bolesti i poremećaja, upoznavati ljekovite biljke i minerali. Ovo su samo neke od tema koje ovaj seminar obuhvaća, te je on namijenjen osobama koje se bave holističkim iscjeljivanjem ili žele znati kako se sami mogu iscijeliti.

– učiti ćemo kako razumjeti i iscijeliti bolesti sa intuitivnog aspekta
– otkrivati ćemo skrivene sustave vjerovanja koje imamo o bolestima, a koji bi mogli sprječavati njihovo iscjeljenje
– promjenom onoga u što vjerujemo mijenjamo najdublju razinu našeg bića
– kako osjećaji, emocije, vjerovanja i programi utječu na naše ponašanje i koliko jak utjecaj imaju na naše zdravstveno staje, čak i na staničnoj razini.
– kako uočiti programe, sustav vjerovanja te vrlo zanimljive činjenice koje je Vianna otkrila a povezani su uz određene bolesti i zdravstvene tegobe.
– na seminaru se prolazi kroz vrlo dubok rad na sebi

Seminar traje 10 dana
Cijena je 1.071,00 Eur – protuvrijednost u kn
Sudionicima će se uručiti priručnik za rad i Viannina knjiga.

Prijavi se